Menu gwne

Posuchaj Irka!

Z galerii

Usugi lektorskie

Usugi lektorskie

Anty Show

dtp 1

Niniejsza Polityka Prywatnoci okrela zasady przechowywania i dostpu do informacji na urzdzeniach Uytkownika za pomoc plikw Cookies, sucych realizacji usug wiadczonych drog elektroniczn danych przez Uytkownika, przez Studio Dziaa Twrczych "Lampa Alladyna" Ireneusz lusarczyk z siedzib w Jdrzejowie.

I. Definicje
1. Administrator - oznacza Studio Dziaa Twrczych "Lampa Alladyna" Ireneusz lusarczyk z siedzib w Jdrzejowie (28-300), ul. Przemysowa 7a/16 NIP: 6561462184, Regon: 260144967, ktre wiadczy usugi drog elektroniczn oraz przechowuje i uzyskuje dostp do informacji w urzdzeniach Uytkownika.
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczeglnoci niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urzdzeniach za porednictwem ktrych Uytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, zwizane ze wiadczeniem usug droga elektroniczn przez Administratora za porednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewntrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerw Administratora, za porednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis - oznacza stron internetow lub aplikacj, pod ktr Administrator prowadzi serwis internetowy, dziaajcy w domenie http://slusarczyk-art.pl.
6. Urzdzenie - oznacza elektroniczne urzdzenie za porednictwem, ktrego Uytkownik uzyskuje dostp do Serwisu.
7. Uytkownik - oznacza podmiot, na rzecz ktrego zgodnie z przepisami prawa mog by wiadczone usugi.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies s bezpieczne dla Urzdzenia Uytkownika. W szczeglnoci t drog nie jest moliwe przedostanie si do Urzdze Uytkownikw wirusw lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania zoliwego. Pliki te pozwalaj zidentyfikowa oprogramowanie wykorzystywane przez Uytkownika i dostosowa Serwis indywidualnie kademu Uytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawieraj nazw domeny z ktrej pochodz, czas przechowywania ich na Urzdzeniu oraz przypisan warto.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plikw cookies:

a. Cookies sesyjne: s przechowywane na Urzdzeniu Uytkownika i pozostaj tam do momentu zakoczenia sesji danej przegldarki. Zapisane informacje s wwczas trwale usuwane z pamici Urzdzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani adnych informacji poufnych z Urzdzenia Uytkownika.

b. Cookies trwae: s przechowywane na Urzdzeniu Uytkownika i pozostaj tam do momentu ich skasowania. Zakoczenie sesji danej przegldarki lub wyczenie Urzdzenia nie powoduje ich usunicia z Urzdzenia Uytkownika. Mechanizm cookies trwaych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani adnych informacji poufnych z Urzdzenia Uytkownika.

3. Uytkownik ma moliwo ograniczenia lub wyczenia dostpu plikw cookies do swojego Urzdzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu bdzie moliwe, poza funkcjami, ktre ze swojej natury wymagaj plikw cookies.

 

III. Cele w jakich wykorzystywane s Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Wasne w nastpujcych celach:

a. Konfiguracji serwisu

a.1) dostosowania zawartoci stron internetowych Serwisu do preferencji Uytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,

a.2) rozpoznania urzdzenia Uytkownika Serwisu oraz jego lokalizacj i odpowiednio wywietlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

a.3) zapamitania ustawie wybranych przez Uytkownika i personalizacji interfejsu Uytkownika, np. w zakresie wybranego jzyka lub regionu, z ktrego pochodzi Uytkownik,

a.4) zapamitania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treci,

a.5) rozmiaru czcionki, wygldu strony internetowej itp.

b. Analiz i bada oraz audytu ogldalnoci.

b.1) tworzenia anonimowych statystyk, ktre pomagaj zrozumie, w jaki sposb Uytkownicy Serwisu korzystaj ze stron internetowych Serwisu, co umoliwia ulepszanie ich struktury i zawartoci,

c. Zapewnienia bezpieczestwa i niezawodnoci serwisu

2. Administrator usugi wykorzystuje Cookies Zewntrzne w nastpujcych celach:

a. prezentowania treci multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, ktre s pobierane z zewntrznego serwisu internetowego:

a.1) www.youtube.com (administrator cookies: Google Inc z siedzib w USA).

b. zbierania oglnych i anonimowych danych statycznych za porednictwem narzdzi analitycznych:

b.1) Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzib w USA).

c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomoc serwisw spoecznociowych:

c.1) Facebook.com (administrator cookies: Facebook Inc z siedzib w USA lub Facebook Ireland z siedzib w Irlandii).

 

IV. Moliwoci okrelenia warunkw przechowywania lub uzyskiwania dostpu przez Cookies.

1. Uytkownik moe samodzielnie i w kadym czasie zmieni ustawienia dotyczce plikw Cookies, okrelajc warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostpu przez pliki Cookies do Urzdzenia Uytkownika. Zmiany ustawie, o ktrych mowa w zdaniu poprzednim, Uytkownik moe dokona za pomoc ustawie przegldarki internetowej lub za pomoc konfiguracji usugi. Ustawienia te mog zosta zmienione w szczeglnoci w taki sposb, aby blokowa automatyczn obsug plikw cookies w ustawieniach przegldarki internetowej bd informowa o ich kadorazowym zamieszczeniu Cookies na urzdzeniu Uytkownika. Szczegowe informacje o moliwoci i sposobach obsugi plikw cookies dostpne s w ustawieniach oprogramowania (przegldarki internetowej),

2. Uytkownik moe w kadej chwili usun pliki Cookies korzystajc z dostpnych funkcji w przegldarce internetowej, ktrej uywa,

3. Ograniczenie stosowania plikw Cookies, moe wpyn na niektre funkcjonalnoci dostpne na stronie internetowej Serwisu.

e-max.it: your social media marketing partner